Малков, С. М. (2019). Антропология синергетики. Человек, (3), 169-174. извлечено от https://chelovek.iphras.ru/article/view/3235