Косилова , Е. В. (2019). Самосознание при аутизме. Человек, 30(2), 56-68. извлечено от https://chelovek.iphras.ru/article/view/3051