Фатенков, А. Н. (2019). Феномен выбора под подозрением. Человек, (3), 48-62. извлечено от https://chelovek.iphras.ru/article/view/2813