Шелер, М. (2019). О предательстве радости. Человек, (4), 100-102. извлечено от https://chelovek.iphras.ru/article/view/2799