Корсаков, С. (2016). Иллеш Е.Э. Страсти по тезисам о предмете философии (1954-1955). М.: Канон +; Реабилитация, 2016. 272 с. Человек, (6), 173-177. извлечено от https://chelovek.iphras.ru/article/view/2733