(1)
Малков, С. М. Антропология синергетики. Chl 2019, 169-174.