(1)
Косилова , Е. В. Самосознание при аутизме. Chl 2019, 30, 56-68.