(1)
Губанов, Н. Лебедев С.А. Методология научного познания: монография. М.: Проспект, 2015. 256 С. Chl 2019, 181-183.