(1)
Корсаков, С. Иллеш Е.Э. Страсти по тезисам о предмете философии (1954-1955). М.: Канон +; Реабилитация, 2016. 272 с. Chl 2016, 173-177.