[1]
Корсаков, С. 2016. Иллеш Е.Э. Страсти по тезисам о предмете философии (1954-1955). М.: Канон +; Реабилитация, 2016. 272 с. Человек. 6 (фев. 2016), 173-177.